در حال بارگزاری...
productProductProduct

بوک مارک یا نشان کتاب:

محصولی است که با توجه به قیمت تمام شده‌ی  پایین، می‌تواند به عنوان یکه ابزار تبلیغاتی، عملکرد خوب و مناسبی داشته باشد.

این محصول به صورت مستقل و به صورت اختصاصی، طراحی و تولید می‌شود و برای انواع کتاب و دفترچه و سررسید مناسب است.